Arbete hemifrån

Jag jobbar hemifrån. Det har för- och nackdelar. Men en fördel är att det är miljövänligt. Jag slipper arbetsresor, mer än till kund. En annan fördel är att jag spar…