Man kan inte göra samma misstag två gånger

samma misstagFritt översatt betyder detta: ”Du kan inte göra samma misstag två gånger. Därför att den andra gången du gör det är det inte ett misstag utan att val.”

Det är något som kan vara värt att tänka på ibland. Även om vi gör samma val som vi skulle gjort om vi inte tänkte på det så kan det hjälpa oss att förstå varför vi gör som vi gör.

 

Kommentera