Vad är rätt längd på en offert?

offert-generalentreprenadEfter en diskussion mellan några säljare så undrar jag vad framför allt inköpare men också säljare med erfarenhet av B2B har för uppfattning. Vad är den perfekta längden på en offert?

Ska en offert vara så kort som möjligt, gärna en sida i de fall det är möjligt,  och ha detaljerna i bilagor?

Ska en offert vara heltäckande och innehålla sånt som fördelar gentemot konkurrenter, detaljer i leverans/implementation etc?

Eller ska det ligga på en typisk medelväg, innehålla den mesta informationen, men inte fullständiga villkor, etc?

Är det skillnad mellan olika branscher? Vill till exempel inköpare på IT-sidan ha mer detaljer än inköpare på marknadssidan?

Skiljer det sig mellan de olika nordiska länderna eller gentemot andra delar av Europa/världen?

Jag har naturligtvis en uppfattning om ovanstående själv men vill försöka att inte ställa för ledande frågor så därför väntar jag lite med att redovisa den tills jag hört vad ni anser!

Jag undanber mig också typiska politikersvar som att allt är bra vid rätt tillfälle eller något sådant. Alla säljare vet att om man vet vad kunden vill ha så anpassar man sig till det. Men om vi nu inte vet vad kunden vill ha utan ska ge ett generellt svar.

Får vi se Aftonbladet säga att det är kvinnornas fel att kvinnor blir sjuka?

iprenAnders Lindberg har fel när han påstår att det är ”männens fel att kvinnorna är sjuka”. Grunderna till det absurda påståendet är två. Dels att kvinnor jobbar mer än ”de lata männen” och dels att de manliga cheferna i kommunerna inte tar ansvar för arbetsmiljön så som de borde.

Bortsett från att det är en riktig skitartikel som försöker smutskasta män som grupp trots att en majoritet av männen inte är chefer i offentlig sektor på ett sätt som det vore olagligt om det riktades mot tex ”kvinnor” eller ”invandrare” så har han fel i sak.

När det gäller det första påståendet så finns det flera undersökningar som visar att räknar man den totala arbetstiden (avlönat och oavlönat arbete) så jobbar män något mer än kvinnor. Myten om att kvinnorna jobbar hårdare är alltså fel. Sedan kan man tycka att även om mannen jobbar 9 timmar och kvinnan 6 på jobbet så ska man göra exakt lika många timmars hemarbete. Det står Anders Lindberg fritt att tycka. Men då ska det vara med ärliga argument och inga lögner.

När det gäller den andra delen, om de dåliga cheferna i kommunerna så är faktum den att majoriteten av cheferna i offentlig sektor är kvinnor. Alltså går det inte att påstå att felet är de MANLIGA chefernas, eftersom 2 av 3 chefer inom den kommunala sektorn är kvinnor. I privat sektor  där de manliga cheferna är i majoritet så är arbetsmiljön enligt Anders Lindberg egen artikel bättre. Så nu undrar jag om vi får en rättelse från Aftonbladet och Anders Lindberg där rubriken är ”Kvinnornas fel att kvinnor blir sjuka”.

Jag har svaret på Åsa Romsons fråga till Volkswagen.

vwNågot säger mig att Åsa Romson får samma svar på sin fråga till Volkswagen  om svenska bilister drabbas som jag fick i går när jag ställde samma fråga:

”Detta rör EJ motorer med EU6 standard. I dessa motorer har vi en tillsats kallad Ad-Blue för att minimera utsläpp av kväveoxid. Så detta påverkar ej din bil.”

Jag kan tillägga att min kontakt på Volkswagen svarade föredömligt snabbt. Det är tydligt att han inte är ansvarig för den officiella informationen för då skulle det funnits på Volkswagens hemsida, lätt att hitta.

Om sedan det svaret visar sig hålla hela vägen eller de kommer att ändra sig när någon bevisar motsatsen återstår att se.

Ingen gör skitjobben – utan den tredje vägens ledarskap.

Erfarenheter från EspressoHouse

Jag jobbar ofta hemifrån och då och då tar jag en tur till EspressoHouse i Täby för att få lite miljöombyte. Det är alltid trevlig personal, bra kaffe och skitiga bord. Skitiga bord är också typiska på många restauranger med hög omsättning på folk. Det är lika vanligt som skitiga toaletter på krogarna i Sverige.

Världens smutsigaste toaletter

Jag har länga funderat på varför Sverige ska skämma ut sig med världens smutsigaste toaletter trots att vi är ett rikt land. Jag tänker främst på restauranger, cafeer, flygplatser etc. Men det gäller tydligen också skolorna.

Dålig städningSkitiga gator

Samma sak kan sägas om gatorna. Sanden på våra gator varje vår är inte bara ett hälsoproblem då de leder till stora mängder partiklar, stenskott och annat. Det förfular också samhället och leder till sänkt livskvalitet.

Dagis som inte byter blöjor

Jag har länge vetat att många dagis är dåliga på blöjbyten. Måttet var rågat när jag för några veckor sedan tvingades skälla ut dagiset där vår treåring går för att de inte bytt blöja på honom på hela dagen. Detta utan att det var några män som jobbade på dagis den dagen. Nu har de förbättrat rutinerna så den detaljen är historia.

Men vad har alla de här iakttagelserna gemensamt? Det är de sämsta/skitigaste/tråkigaste jobben som blir eftersatta. Kan det vara så att man känner skitlukten och tänker ”jag går åt ett annat håll och hoppas att någon kollega tar hand om det” eller det är roligare att göra Frapino än att städa bord så jag ser hellre till att vara upptagen med kunder än att torka bord.

Även säljare kan bli bekväma

Samma sak ser jag också på säljsidan. Många säljare som kommit en bit i karriären är urusla på att slita snibb, ringa kalla samtal. Det blir viktigare att skriva om en offert för tredje gången, kolla alla mail eller förbereda ett utskick. Varför? Jo det är det tråkigaste jobbet. Det är säljjobbets ”städa toaletter”.

I många andra länder så har man specialister på varje område. Denne är ansvarig för sina arbetsuppgifter och det finns en chef som följer upp det. Det finns också en backup när den ordinarie är borta. I extremfallen är det som jag en gång upplevde det på McDonalds i Viña Del Mar, en underbar kuststad i Chile. Chefen står och pekar medan två stycken springer runt och torkar borden som chefen pekar på. Det spelar ingen roll om borden är skitiga eller ej.

I Honduras upplevde jag samma sak i kassan på vissa ställen. Extremfallet var när vi skulle flytta och tre man kom för att hjälpa till. Chefen talade om var de skulle lyfta och de andra två bar.

Det är tydligt att Sverige är annorlunda så till vida att vi har ofta en grupp, kafépersonal eller dagispersonal och i princip kan alla i gruppen ersätta varandra. Det leder till att alla på dagis ska vara pedagoger och kunna göra en planering för barnens pedagogiska utveckling. Men också att alla ska kunna ta sin tur vid blöjbytet.  Jag tror bara det är i sverige man kan sätta chefen på diskvecka till exempel.

Fördelar med den svenska modellen

Den stora fördelen med den svenska modellen är att man måste inte sätta hjärnan i viloläge när man kommer till jobbet. Tvärtom måste man ha viss överblick för att klara jobbet. Så de flesta jobben blir roligare. Å andra sidan för den som jobbat 20 år på dagis och skaffat sig en pedagogutbildning så förstår jag om man inte är så road av att byta blöjor. Skulle det kunna finnas en fördel med att ha någon som istället är i början av sin karriär som ansvarar för sånt som att byta blöjor och andra okvalificerade uppgifter och pedagogen leder det pedagogiska arbetet?

Fördelar med ökade skillnader på arbetsplatsen

Dels skulle ansvarstagandet även för de okvalificerade öka. Dels skulle vi sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Det blir lättare för såväl invandrare, ungdomar och andra att komma in på arbetsmarknaden. Dels så blir det lättare att utvecklas i jobbet. Man kan komma in på dagis som blöjbytare, få ansvar för på och avklädning och samtidigt studera pedagogik som en kvällskurs. Det vore möjligt om vår arbetsmarknad inte var så fyrkantig.

Den tredje vägens ledarskap

Måste man antingen välja en väldigt hierarkisk modell eller den svenska extremplatta modellen? Det bästa är en tredje vägens ledarskap – varken auktoritär eller extremplatt. Men det svåra är att komma dit.

Lagstiftarnas ansvar

Jag menar att lagstiftarna måste ta bort onödiga regelstyrningar. Istället för att kräva pedagogutbildning för att vara förskolelärare så ska man kräva det för att planera den pedagogiska verksamheten. Då kan förskolorna hitta olika lösningar beroende på hur kompetens och arbetsmarknad ser ut i varje enskilt fall. Likaså inom hemtjänsten. Istället för att kräva att alla som städar hos äldre ska ha vårdutbildning så tala om för vilka sysslor det krävs vilken kompetens. Gör det också möjligt att skaffa den kompetensen bit för bit så att det blir lättare att komplettera sin kompetens via kortare kurser. Då blir det också lättare för arbetsgivaren att ta sitt ansvar att vidareutbilda personalen.

Arbetsgivarnas ansvar

Arbetsgivarna måste ta ansvaret med att vidareutbilda och dokumentera ansvar, uppgifter och se till så att man ger de anställda en chans att växa på jobbet snarare än att bara bytas ut. Det är också viktigt att se till att de som kommer in i okvalificerade och kanske monotona arbetsuppgifter får en möjlighet till utveckling och omväxling i arbetet.

Fackens ansvar

Facken måste acceptera lägre krav på människor som anställs.  Man måste bli bättre på att kräva att minimilöner baseras på uppgifter och faktiskt arbetsinnehåll istället för att bara kräva samma lön och därmed samma uppgifter för alla inom ett avtalsområde. Man måste också acceptera att arbetsgivaren får fatta interimsbeslut om att förändra arbetsuppgifter etc och att de sedan kan formaliseras eller upphävas av beslutsgrupper utan allt för besvärliga processer.

Personalens ansvar

De anställda måste lära sig att inte alla på en arbetsplats gör samma saker eller har samma lön. Alla ska ha en minimilön att leva på men den som gör ett mindre kvalificerat jobb kan ligga på miniminivå och den som är utbildad på en högre nivå. Man måste också vara beredd på att lönen kan sänkas, aldrig under miniminivån men om man har haft ett påslag för en viss uppgift och den uppgiften försvinner så blir det naturligt att påslaget plockas bort.

 

Inte så ståndaktiga vänner.

impotentFör en tid sedan träffade jag en vän som är impotent. Han berättade om den kränkning han upplevde varje gång någon sa ”man hänger väl med” eller något sånt. Varje gång han hörde ordet hänger så påmindes han om den del av honom som gör just det – hänger. Då jag tidigare brukade använda uttrycket ”jo man hänger väl med” varje gång någon frågade hur läget var så tog jag åt mig och bestämde mig för att sluta kränka min vän. Därför övergick jag till att istället besvara frågan ”hur är det” med ”jo för fan, står den så går det”.
Ibland har jag fått någon kommentar men oftast inte. De flesta som frågar ”hur är läget” lyssnar ändå inte på svaret. De som har kommenterat har förstått mitt svar när jag förklarat mitt ställningstagande. Men så i helgen träffade jag en vän som jag inte sett så ofta och han frågade mig:
– Hur är läget?
– Jo för fan, står den så går det. Själv?
Han var tyst en stund och sedan svarade han:
– Ja inte fan står den. Men måste du stå och håna mig för det?
Då insåg jag att hur man än vrider och vänder sig så har man arslet bak och att skriver man om en synål så är det alltid en enögd jävel som tar åt sig. Säger man ”hänger” så riskerar man att kränka någon och säger man ”står” så riskerar man att kränka någon.
Läs gärna detta med journalistiska glasögon, dvs tycker du det är en bra historia så granska inte sanningshalten. Tycker du inte den är bra så hoppas jag att du inte slösat med tiden att läsa ända hit. Jag vill också påpeka att alla likheter med diskussionen kring vissa bakverk och deras namn är ren slump. Jag ber också alla impotenta om ursäkt om någon på allvar tar illa upp. Däremot ber jag inte eventuella ställföreträdande kränkta om ursäkt.