Expedia gör rätt för sig.

Ni som läst mina tidigare inlägg om hur det strulat med Expedia och hur Expedia behandlat sina kunder förtjänar att få veta hur det gått.

Expedia har gjort rätt för sig och betalt tillbaks mina merkostnader för det strul som inträffade i samband med resan jag köpte från dem. Då jag tidigare aldrig upplevt några problem med Expedia så kommer jag att fortsätta anlita dem.

Dags för demokrati 2.0

Vi har just sett hur regeringen och den så kallade oppositionen har kommit överens om hur makten mellan dem ska fördelas så att vi undviker väljarnas inflytande över vem som ska ha makten. Jag tror förvisso det är bra för Sverige att undvika nyvalet. Men jag tror den överenskommelsen som har gjorts är dålig för Sverige.

Dagens demokrati är skapad under en period när många var analfabeter, när det kunde ta veckor att nå ut med information till hela landet om vad som hände i tex riksdagen. Den demokrati som skapades för att undvika en revolution i Sverige, likt den ryska har fungerat bra med små förändringar under ungefär 100 år. Men är det kanske dags för en uppdaterad variant, som tar hänsyn till  den tekniska utvecklingen, till den folkbildning som skett men också till att vi lever i ett informationssamhälle och där det ibland krävs snabba beslut.

Demokratins grundtanke är att makten ska utgå från folket. Hur kan det ske på bästa sätt? Jag har några idéer om hur det kan ske.

1) Låt väljarna välja sina företrädare. 

Idag är det partierna som väljer riksdagsledamöterna då de sätter upp rangordnade listor som är svåra att ändra. Låt partierna välja vilka de vill bli representerade av, dvs vem som får stå på listan. Sedan får väljarna välja i vilken ordning de ska väljas in. Då tvingas ledamöterna redovisa resultat för väljarna, inte bara att de röstat lojalt med ledningen för att få sitta kvar.

2) Låt väljarnas röster få avgöra. 

Det betyder att man måste räkna även blanka röster eller röster som ej avgivits. Om någon röstar blankt så betyder det att man vill se en stol i riksdagen som inte ska tillfalla något politiskt block. De stolar som då inte representeras av något parti som fått över fyra procent kan antingen lämnas tom eller fördelas utifrån lottning bland alla röstberättigade som accepterar att göra några månader i rikets tjänst. Självklart blir det svårt att delta i utskottsarbeten etc, men åtminstone kunna rösta utifrån övertygelse. Man kan också tänka sig att de stolarna får röster utifrån direktdemokrati – tex genom omröstningar på internet etc. Vilken variant som är bäst är värd att undersöka men det måste gå att hitta bättre lösningar än att bara låtsas som att 20% av väljarkåren inte finns.

För att underlätta möjligheten att välja så kan man också tänka sig rätten att få rösta online med e-legitimation. Det måste gå att hitta tekniska lösningar som säkerställer möjligheten för även de som inte kan ta sig till en vallokal i Sverige att få rösta. Varje röst (även om den inte är avgiven) ska räknas.

3) Inför personligt ansvar

Dagens system med att regeringen ska regera som kollektiv och genom lagstiftning, direktiv etc, fungerar inte alltid. Det är både Tsunamin, Estonia och nu också nyvalsrabaldret exempel på. Men man kan också peka på hanteringen av de asylsökande. Många får utvisningsbeslut men när media engagerar sig så ändras det. Var är rättssäkerheten i ett system som bygger på att du ska få media med dig? Bättre än att någon har ansvaret att gå emot givna regler vid behov, men att denne då ska svara demokratiskt för sina beslut. Det kan vara att låta ansvariga ministrar få ansvara fullt ut för sina domäner så länge de har statsministerns och riksdagens förtroende. Om man ska ta steget fullt ut till ministerstyre eller det finns andra sätt att lösa det på vet jag inte. Kanske ska man låta generaldirektörerna få ansvara för riksdagen genom årlig omröstning om hur de sköter sig eller något sådant. Men det få inte vara möjligt för politiker att gömma sig bakom tjänstemän som bara säger att de följer reglerna.

4) Folkomrösta när man är överens. 

Demokratin förutsätter OLIKA alternativ. När då riksdagen lägger ut ansvar till EU eller Riksbanken så betyder det att väljarna fråntas makten i riksdagsvalet. När regering och opposition gör upp om långsiktiga lösningar, tex pensioner eller försvaret så betyder det att väljarna inte får påverka. Det gäller både när man avskaffat den demokratiskt styrda penningpolitiken, men också när det gäller smygnärmandet till NATO, avskaffandet av värnplikten eller att låta svenska soldater dö under NATO-befäl. Sverige behöver breda överenskommelser. Men Sverige behöver också demokrati. Därför bör man då göra överenskommelser och sedan fråga folket om det är en bra överenskommelse eller ej. Det är inte konstigare än att fackliga förhandlare accepterar ett avtalsförslag och sedan låter medlemmarna rösta om det – för att tala ett språk som Löfven förstår.

5) Låt barnen rösta.

Det här kommer att göra några upprörda. Men svenskarna blir allt äldre. Att låta majoriteten av de röstberättigade ha arbetslivet bakom sig är inte optimalt av flera skäl. Då plånboksfrågor tenderar till att vara de enda som skiljer regeringsalternativen åt så kan det lätt bli så att viktigaste valfrågan är pensionerna och inte jobben och det kan snabbt sänka ett lands ekonomi. Ett sätt att balansera detta är att låta barnen rösta. Jag vet att det i praktiken blir att ge småbarnsföräldrar flera röster, men det är trots allt där vi har framtiden. Många äldre har i kraft av sin erfarenhet det bästa omdömet. Men det finns också många av de äldsta som på grund av sjukdom inte har samma omdöme sedan tidigare och en del av dem röstar av ”rutin” på samma parti som alltid eller på det parti som deras make/maka eller barn ”hjälper” dem att rösta på.

Det finns mer som behöver göras och jag säger inte att jag har den perfekta lösningen men det är dags att diskutera hur demokratin för tvåtusentalet ska se ut. Tyvärr tror jag inte de etablerade partierna klarar den diskussionen. Inte för att de är onda men för att det är normalt svårt för makthavare att diskutera förändringar av hur makten ska fördelas. Kanske måste det till ett nytt politiskt parti för att få fart på en sån diskussion.

Fortsatt varning för Expedia

Det är inte bara det att Expedia stjäl pengar från sina kunder. De har dessutom en klart oseriös hantering efteråt. Jag tror det varit tre olika personer som kontaktat mig från Expedia eller på uppdrag av Expedia. En hävdar ständigt att problemet är nära en lösning, men hon jobbar åt en PR-byrå och har ingen makt att göra något.

En annan var så fräck så han lyckades göra mig förbannad på riktigt. Han försökte erbjuda mig 1500 kronor som en värdekupong där det i villkoren står ”Expedia förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren för Kupongen och att när som helst dra in Kupongen.” Jag fattar inte hur de kan bete sig så oseriöst. När jag frågade personen ifråga om han menade att det var utöver ersättning för det det tagit betalt för utan att leverera eller bara en ytterligare förolämpning så vägrade han att svara. Klart oseriöst om ni frågar mig.

Sedan är det ytterligare en person som har hört av sig och meddelat att KLM kommer att återbetala pengarna inom tre månader. Deras avtal med KLM är en sak mellan dem och KLM. Jag har ett avtal med Expedia som de klart har brutit mot. Jag har frågat  – utan att få svar – varför de anser att jag ska ligga ute med pengarna för att KLM inte kan betala dem i tid.

De har fortfarande inte sagt något om de merkostnader de förorsakat mig och deras sätt att bara skicka ett mail och sedan vägra att svara på följdfrågor förstärker intrycket av ett oseriöst företag.

Då jag inser att de inblandade är löneslavar utan makt att påverka så väljer jag i detta läge att inte lämna ut deras namn, även om jag har god lust att offentliggöra åtminstone namnet på personen som valde att ytterligare förolämpa mig. Det kanske jag gör också, om de inte snabbar på att lösa problemet.

Jag önskar ingen på Expedia en god jul i alla fall. Att de är oseriösa visas väl också av att de ägnar sig åt att undersöka hur många som skulle byta sex mot semester, istället för att ta hand om sina kunder.